COVID-19 kennis opdoen in een netwerktraining in Iran

Samen met partners in de VS werkt Netsheila aan het ontwikkelen van democratisch kennis in Iran. We hebben 40 vrouwen en jonge mensen getraind in verkiezingsprocessen, met als doel de bereidheid van burgers om mee te doen met landelijke en lokale verkiezingen te vergroten. Het gaat niet alleen om training in kennis en kunde rondom verkiezingsprocessen, we trainen de mensen ook in netwerkvaardigheden. Dit is essentieel: politici en mensen die politiek actief zijn kunnen het niet alles alleen doen. Iedereen die op een of ander manier kan en wil participeren in leiderschap binnen een democratie, moet kunnen leunen of de kennis en kunde van velen.

Een project als deze een land als Iran is geen makkie. Een repressief bewind, die de oppositie hard aanpakt (1500 doden tijdens demonstraties in november, een commissie die zelfs zittende parlementsleden niet toelaat op de verkiezingslijsten, om maar twee dingen te noemen), de sancties van de VS die de economie gebroken heeft en nu het rampzalige coronavirus maakt dat andersdenkende mensen zich niet vrij voelen om aan verkiezingsprocessen te wagen. We gebruiken Zoom, maar zonder beeld en zonder gebruik te maken van echte namen, want iedereen moet zich veilig voelen.

Nuttig

De deelnemers vonden de netwerklessen bijzonder nuttig. Dat is niet verwonderlijk: de honderden deelnemers aan Netsheila netwerklessen zeggen na afloop blij verrast te zijn met hun nieuwe kennis.

Niet dat de kennis echt nieuw is. Onze netwerklessen laten mensen zien dat ze al veel netwerkkennis hebben. Wat nieuw is, is dat ze ontdekken dat ze de kennis dat ze hebben niet benutten. Ze leren hoe makkelijk het is om collega-studenten iets te vragen; ze leren op welke onverwachtse manieren zijn aan hun collega-studenten bij kunnen dragen – en dat hun bijdrage welkom is.

Mijn boek

Veel van de oefeningen die we gebruiken, heb ik verwerkt in mijn boek Waarom netwerken heel makkelijk is terwijl iedereen het tegenovergestelde denkt. Deze is net uit. Kijk zelf hoe rijk je netwerk is en hoe makkelijk het is om je netwerk in te schakelen.

Lef

Het bleek een té grote stap te zijn voor deelnemers om te oefenen met hun netwerkkennis in relatie tot de verkiezingen. Ze voelen zich alles behalve veilig. Daarom hebben we een medisch expert gevraagd om alles over COVID-19 te komen vertellen, in een Zoom gesprek. Er werden veel vragen gesteld en veel werd helder. De deelnemers gebruiken nu hun netwerkkennis  om bij te dragen aan de volksgezondheid. Hun opdracht is om te doen wat ze kunnen om Corona besmettingen tot het minimale te brengen. Binnenkort hoor ik hoe dat gegaan is. De survey is de deur uit.

Onze opdrachtgevers