BACK-UP Netwerkt! project voor jongeren

Jongeren die naar Nederland komen laten hun netwerk achter. Omdat we niet zonder netwerken kunnen leven, moeten ze in hun nieuw land nieuwe netwerken opbouwen.  Dat is niet zo makkeleijk – want net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten  zijn zich vaak niet bewust van hun netwerk en hoe ze daarvan gebruik maken. BACK-UP Netwerkt! brengt jongeren met een migratie achtergrond en ‘Nederlandse’ jongeren samen, om netwerken te bouwen, onderhouden, benutten en delen.

BACK-UP Netwerkt! en is een samenwerking tussen Netsheila en Yoin.

Onderzoekers merken een gebrek aan projecten als BACK-UP Netwerkt!

Recente onderzoeken van het SCP, WODC en het Verwij-Joncker Instituut noemen twee barrières voor jongeren met een migratie achtergrond bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. BACK-UP netwerkt! pakt beide barrières aan.

Een barrière is het gebrek aan “functioneel netwerken”. Jongeren met een migratie achtergrond missen de rijkdom van de netwerken die hun leeftijdsgenoten hebben. Hun vrienden van school, nichten, neven, ooms en tantes zijn vaak niet meer dichtbij. Arbeidsmigranten hebben weinig netwerken. Zo kunnen ze weinig contacten doorgeven aan hun kinderen. En toch: hoe langer mensen in hun nieuw land wonen, hoe meer hun netwerk vanzelf aangroeit. Dit is mooi, maar het gaat niet snel genoeg voor de jongeren. Zij leren goed, zij leren door, en toch hebben ze minder kansen op de arbeidsmarkt.

De ander barrière is discriminatie. Discriminatie is ook een netwerkfenomeen, waar een dominante groep andere groepen of individuen uitsluit.

Wat BACK-UP Netwerkt! doet

BACK-UP (“We all have your back”) Netwerkt! leert jongeren netwerken ontwikkelen, benutten en delen. Daarnaast werkt het team van BACK-UP Netwerkt! samen met de mentoren op school om strategieën te ontwikkelen om toegang te krijgen tot de dominante netwerken. BACK-UP Netwerkt! wordt uitgevoerd op scholen met groepen van 40 deelnemers. De jongeren brengen hun netwerken in kaart, formuleren behoeftes waar een netwerk bij gebruikt moet worden, en zorgen via de netwerken van elkaar dat ze voor elkaar krijgen wat voor hen belangrijk is.

BACK-UP Netwerkt! kan ook plaats vinden in een jongerencentrum, binnen jongerenwerk etc. Hierin bieden wij hetzelfde programma als beschreven bij de scholen en werken we samen met de jongerenwerkers/coaches.

De trainers van BACK-UP Netwerkt!

Bianca Heynis heeft 20 jaar ervaring met leerlingen in het vo en mbo-onderwijs en is eigenaar van YOIN.

Lin McDevitt-Pugh is netwerkexpert en auteur van het boek So You Think You Can’t Network

BACK-UP Netwerkt! leert jongeren netwerken benutten

========

Voor meer informatie, schrijf naar backupnetwerkt@gmail.com.

Lees meer over het in het artikel op LinkedIn van januari 2017.

Onze opdrachtgevers