ONZE KLANTEN MAKEN HET VERSCHIL IN DE WERELD. NETSHEILA MAAKT PROJECTEN MET HEN OM HUN NETWERKEN - DE MENSEN OM HEN HEEN - KRACHTIG TE BETREKKEN IN HUN AMBITIES.

We zetten met onze projecten onze wereldwijde ervaring in om op kleine en grote schaal verbeteringen na te jagen. Dat doen we door met respect en waardering heel goed te luisteren naar alle betrokken partijen. Door in kaart te brengen wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Door oog te hebben voor diversiteit, gender gelijkheid, bedrijfsdoelen en individuele ambities. Door eigenzinnigheid te koppelen aan overstijgende belangen. Dat deden we, met enthousiasme en succes, tot nu toe onder andere voor:

Gemeente Leidschendam-Voorburg (2018)

Samen met Vluchtelingenwerk Nederland workshops verzorgen om netwerkkennis van vluchtelingen in Nederland te vergroten.

Loopbaanonderwijs Gelijke Kansen netwerk (2018)

Lezing voor leden van het LOB Gelijke Kansen netwerk, over het belang van netwerkkunde in het onderwijs.

ROC Friese Poort

Samen met Bianca Heynis van YOIN, netwerkles gegeven aan studenten.

Gemeente Zaanstad (2016 - nu)

Statushouders trainen in de waarden en normen van Nederland en in het bouwen en onderhouden van netwerken.

Gemeente Vlaardingen (2016 - nu)

Met alle instanties met wie vluchtelingen met een verblijfsstatus in contact komen, en met statushouders, netwerkkennis vergroten.

Stichting Wemos (2016)

Het ontwikkelen van een financieel strategische plan, met partnerschappen en relaties centraal.

BouleVaart (2014 - 2018 )

Ondernemers, stichtingen, instellingen en verenigingen in Krommenie werken samen voor de welvaart voor alle inwoners van Krommenie.

EIGE - het Europese Instituut voor Gendergelijkheid (2013 - 2018 )

Het schrijven van succesvolle tenders en het managen van diverse onderzoeken naar gendergelijkheid in Europa, samen met OQ Consulting.

Stichting HIRDA (2016)

Samen met FRIS Collectief,  tenders schrijven en ontwikkelen en een financiele strategie ontwikkelen voor deze organisatie die gericht is op de toekomst van Somalië en van Somaliërs in Nederland.

TRIAS VMBO (Krommenie, 2012 - 2014)

Een project om een cultuur van samenwerking onder de leerkrachten te ontwikkelen.

Saenredam College (Zaanstad, 2014 - 2015)

Een project om een cultuur van samenwerking onder de leerkrachten te ontwikkelen.

Europese Parlement (2014 )

Onderzoek naar de Situation of Women in Eight Gulf Countries. NETSHEILA heeft meeschreven aan de succesvolle tender document, heeft het project gemanaged en het onderzoeksteam bijeen gebracht.

WageIndicator Foundation (Amsterdam, 2013)

Verder ontwikkeling van een internationaal project waarin de informatie dat web gebruikers leveren tot een uniek kennisproduct leidt. Afgerond met een succesvolle EU subsidieaanvraag.

Wo=Men (Den Haag, 2012 - 2015)

Sessies leiden waarin diverse actoren tot een gezamenlijke strategie komen, rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderzoek naar de effecten van nieuw OS-beleid op de leden van Wo=Men.

Hivos (Den Haag, 2013 - 2016)

Diverse succesvolle fondsenaanvragen, van Theory of Change tot programmaformulering, in samenwerking met lokale experts.

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (Amsterdam, 2012 - 2013)

Management van onderzoek in opdracht van het Europese Instituut Voor Gendergelijkheid (EIGE), waarin Atria gebruik heeft gemaakt van de netwerken van hun netwerk om wetenschappelijke expertise in 28 landen te verkrijgen. Factsheet

Wo=Men (Den Haag, Nederland, 2012 - 2013)

Strategieworkshop voor netwerkleden met de vraag: “Op welke manier kunnen wij samenwerken, dat kunnen wij samen het beste van de wereld zijn en bij kunnen dragen?”

Wageningen University (Nederland, 2012)

Een workshop in het gebruik van het sociaal kapitaal van je collega’s om je doelen te bereiken.

International Women’s Development Agency (Australia, 2011)

Een training in het gebruik van het sociaal kapitaal van je collega’s om je doelen te bereiken.

Cordaid (Den Haag, Nederland, 2010)

Bijdrage aan een partner-training over effectief netwerken bouwen en beheren

IICD (Den Haag, Nederland, 2010)

Managementtraining waarin gendergelijkheid en netwerkbeheer een vanzelfsprekende rol krijgt.

ING Gay and Lesbian network (Nederland, 2010)

Strategietraining in het gebruik van de bronnen van het netwerk om GLBT mensen voor het volle pond in te kunnen zetten voor het bedrijf.

ProInvest (EU, Brussel, 2010 - 2011)

Capaciteitsontwikkeling voor vrouwelijke ondernemers in Afrika met exportplannen. Nadruk op netwerkexpertise.

Onze opdrachtgevers