Back-Up netwerkt geeft jongeren netwerken

Aan geloof geen gebrek, aan actie wel

U gelooft in uw jongeren en in de toekomst van uw jongeren. Als school weet u dat jongeren met en zonder migratieachtergrond klaar staan om op hun eigen manier bij te dragen aan de maatschappij.  Al geruimere tijd is bekend dat stage discriminatie hét probleem is voor jongeren met een migratieachtergrond.  Ze worden ermee geconfronteerd als ze op zoek gaan naar een stage buiten hun eigen netwerk om. Scholen en de samenleving proberen allerlei acties om deze discriminatie tegen te gaan. Maar wat onvoldoende gebeurt is jongeren zelf leren hun netwerken te bouwen, benutten en delen. Jongeren kunnen dan zelf veel krachtiger in actie komen.

De Back-Up Netwerkt! lessenserie ondersteunt uw school en stimuleert uw leerlingen om mensen te betrekken bij hun ambities.

Waarom Back-Up Netwerkt?

Back-Up netwerkt leert jongeren dat hun netwerk in staat is om vooroordelen tegen te werken. Back-Up netwerkt brengt leerlingen met elkaar en elkaars netwerken in contact. Jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun kansen op de stagemarkt en later op de arbeidsmarkt.

Wij (en veel met ons) zeggen dat jongeren met een migratieachtergrond twee problemen ervaren:

Bij Back-Up netwerkt zijn de jongeren aan zet. Jongeren kunnen een brug slaan tussen bedrijven en klasgenoten. De stappen die ze hiervoor moeten zetten moeten ze wel aangeleerd worden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat jongeren met goede contacten in het bedrijfsleven hun klasgenoten introduceren bij bedrijven, via hun ouders en hun netwerken.

Bedrijven kiezen veiligheid

Een sollicitant met binding met het bedrijf -doordat iemand in hun netwerk het bedrijf heeft aangeraden- heeft altijd een sollicitatievoordeel ten opzichte van een totaal onbekend iemand. Bedrijven ervaren hun keuze als veilig wanneer mensen die zij kennen en vertrouwen de leerling (toekomstige stagiair) kent en vertrouwt.

Back-Up netwerkt maakt de sterke netwerken van sommige jongeren beschikbaar voor jongeren met zwakke netwerken. Dit begint met de verbinding met klasgenoten en het kweken van het lef om eigen ambities te delen met anderen.

Innovatie

Dit innoverende project zal snel resultaten produceren voor jullie jongeren. Het leert jongeren dat door te weten wat ze willen, lef te hebben om hun ambities te delen,  nieuwsgierigheid te zijn wat ze voor een ander kunnen betekenen en te reflecteren op wat lukt en niet lukt, het vinden van de juiste stageplek (en later werk) een stuk gemakkelijker wordt.

Wordt de volgende school die het lef heeft om jongeren hun eigen netwerken te geven!

Voor meer informatie: Bianca Heynis, 06 13238429 of Lin McDevitt-Pugh 06 150 48468

———

Onze opdrachtgevers