NETSHEILA: Connect, Create, Transform

Zijn je collega’s ambitieus en werken ze keihard?  Te druk zelfs om je te laten weten waar zij mee bezig zjjn en zeker te druk om van jou te horen wat jou bezighoudt?

De leraren van TRIAS VMBO in Krommenie en Van Hall Larenstein in Wageningen hadden daar last van.  De managers van Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost zaten er ook mee.

Alle drie de instellingen hebben NETSHEILA uitgenodigd om een halve dag met hen te werken.  Hun vraag was: hebben mensen iets aan netwerkkennis? Zelfs mensen die helemaal niet extrovert zijn?

Het antwoord is natuurlijk ja.

Een bedrijf, of organisatie, of school neemt een individu in dienst, niet een stuk papier waarop staat dat die persoon in staat is het werk uit te voeren waar hij of zij voor aangenomen wordt. Een individu, die ’s ochtends uit bed komt, naar haar of zijn werk reist en ’s avonds en in het weekend ook een leven heeft.  Alles wat de werknemer buiten het werk doet verrijkt de werknemer en ook de werkgever.

Netwerken is weten wat je wilt

Meestal wordt geen beroep gedaan op het sociaal kapitaal van een collega. Waarom niet? Je denkt er niet aan om het te vragen. De eerste netwerkles is: weet wat je wilt weten en vraag het aan anderen.

Zo ontdekte een deelnemer aan een NETSHEILA workshop dat verschillende mensen in de kamer toegang hadden tot mensen die ze nodig heeft in de ontwikkeling van haar nieuwe curriculum.  In een van de workshops heeft een leraar coaching gekregen van verschillende collega’s in hoe hij een plan krachtig kon formuleren en aan de directie presenteren.

Netwerken is strategie

Netwerken is gebruik maken van de kennis en vaardigheden van anderen, en jezelf beschikbaar stellen aan anderen.  Jezelf beschikbaar stellen neemt weinig van je ‘bandbreedte’ in beslag  – want wat je weggeeft is voor jou heel simpel. Bij TRIAS VMBO wilde een leerkracht iets doen aan het gebrek aan leiding binnen haar afdeling. Twee leiders van andere afdelingen lieten haar weten wat een leider zou moeten doen en enkele weken later was ze zelf leider geworden. Wat voor jou simpel is kan voor een ander een openbaring zijn.

Overigens, niet allen de lerares en haar afdeling hebben profijt van de interne coaching gehad. Een van de coaches kreeg ook promotie.

Uiteindelijk is een samenwerkingstraject met NETSHEILA een kans om leiderschap binnen het bedrijf te laten groeien.

TRIAS VMBO: Netwerken inzetten in cultuurverandering

Bij TRIAS VMBO is de cursus netwerken het begin geweest van een cultuurverandering binnen de school – een verandering die  door de leraren in beweging is gezet.  De directie stond open voor alles wat uit de cursus kwam:  hun boodschap was “toon initiatief in het belang van de school, we maken het samen waar.” Over een periode van 3 maanden heeft NETSHEILA leraren ondersteund in het maken en uitvoeren van een strategisch plan voor hun initiatief. We maakten gebruik van Tribale Leiderschap. Na afloop hebben de leraren aanbevelingen gedaan voor de schoolleiding met als belangrijkste: laat alle leerkrachten leren netwerken.

Lin McDevitt-Pugh MBA

 

Our clients