Leerkrachten innoveren door te netwerken

“Nooit eerder was het in me opgekomen om een gesprek aan te knopen met de collega die naast me zat. Maar ineens hadden we de beste conversatie die ik sinds lange tijd heb gevoerd, over het voor mij belangrijkste onderwerp: het verbeteren van de manier waarop we onze kinderen laten leren. Nu hebben we samen een project opgezet.” Deelnemer aan de ‘Netwerken en verbinden’ workshop bij TRIAS VMBO middelbare school in Krommenie.

Leraren spreken elkaar vaak, vooral leraren binnen dezelfde afdeling. Ze werken hard en willen kinderen het best mogelijke onderwijs bieden. Maar tussen willen en kunnen gaapt een kloof. NETSHEILA werkt samen met scholen om deze kloof te dichten.

De kloof bestaat uit argumenten als ’te weinig tijd’, ‘we moeten ons focussen op de prioriteiten’, en vooral niet weten welke middelen al beschikbaar zijn en hoe daar toegang toe te krijgen.

Dit is waar NETSHEILA het verschil maakt. We werken samen met docenten om te ontdekken wie ze kunnen toevoegen aan hun team om hun idee werkelijkheid te laten worden, om een plan te maken en dat uit te voeren. Het programma is en wordt nog steeds ontwikkeld samen met de docenten. Zij zijn de experts in het onderwijs. NETSHEILA is de expert in het verbinden van netwerken als hulpbron.

De NETSHEILA schoolprogramma’s

In het eerste programma komen leraren drie keer, drie uur, om de zes weken samen. Zij leren hun onderwijsgerelateerde behoeften te uiten, zodat anderen begrijpen wat ze willen en waarom. Vervolgens gaan alle deelnemers kijken naar hun eigen netwerk van familie, vrienden, collega’s en vrienden van vrienden om te zien wie hun collega’s kunnen helpen. Er wordt een aantal projecten gekozen om aan te werken gedurende de eerste zes weken. Tijdens de tweede bijeenkomst benoemt de groep alle obstakels die ze onderweg tegenkwamen. Die obstakels vormen de basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch plan. Hieraan werken de groepen in de tweede periode van zes weken. Tijdens de derde sessie leren de docenten de kracht kennen van het werken in drietallen, wat vereist dat ze hun kernwaarden delen. Daarmee is het eerste programma afgerond. De docenten gaan daarna zelf verder met het actualiseren en implementeren van hun strategische plannen buiten de formele, klassikale situatie.

In het tweede programma ontwikkelen leraren hun vermogen om te werken in drietallen door te oefenen met het werken vanuit hun kernwaarden. Ze ontdekken dat ze meer gedaan krijgen met meer gemak, omdat twee andere mensen weten wie ze zijn en wat ze willen bereiken.

De twee leerkrachten van de middelbare school in Krommenie zijn nu bezig een begeleidingstraject op te zetten voor kinderen die onlangs een ouder hebben verloren. Beiden hebben het verwoestende effect van rouw op hun eigen opleiding ervaren. Een van de docenten had haar idee al eerder voorgesteld aan de schooldirecteuren, voordat de ‘Netwerken en verbinden’ workshop was gehouden. Het idee werd toen verworpen. Via de workshop vond ze een partner en een team van docenten die haar konden helpen. Door hun krachten en middelen te bundelen is het wél gelukt de directie te overtuigen.

========

Praat met Lin McDevitt-Pugh over de mogelijkheden voor innovatie door verbinding tussen leerkrachten bij jullie op school.

06 15048468

Onze opdrachtgevers