Modern kantoor: haal een netwerk in huis

Non-profits en management; een aparte tak van sport. Juist nu zit je met groei – of krimp – in de organisatie. Neem je nieuwe mensen aan, ontsla je mensen, wat is wijsheid?

Wijsheid is om iemand met je mee te laten denken. Wijsheid is om een netwerk in huis te halen.

Een kantoor vol talent: dat was de droom van elke directeur van een organisatie met een Goed Doel. Projecten werden uitgewerkt, specialisten stortten zich op de fondsenwerving en experts stonden klaar om te beginnen. Een team dat elkaar vertrouwt en op elkaar kan bouwen. Tegenwoordig zijn de weinige mensen die je nog in dienst hebt tot over hun oren bezig met het uitvoeren van projecten. Mensen met vaardigheden die niet tot de core-business behoren heb je vaarwel moeten zeggen. Een noodzakelijke kaalslag want het geld is op. Is het gedaan met de kansen om te blijven doen waarvoor je bent opgericht?

Absoluut niet! Die talentvolle mensen zijn er nog steeds. Ze zitten alleen niet meer bij jou op kantoor. Ze zitten verspreid door het land, hebben veel ervaring, bezitten specialistische kennis en zijn op korte termijn beschikbaar.

We hebben het over een nieuw soort ondernemer in het OS-veld, vaak een eenmansbedrijf en zonder personeel, die regelmatig in netwerkverbanden werk uitvoert. Net als ieder sociaal wezen maken deze ondernemers deel uit van informele netwerken. Vernieuwend is echter de aanpak om dat netwerk actief in te zetten.

Waar vroeger collega’s binnen de organisatie op elkaars aanvullende kennis en inzet konden rekenen betrekken deze ondernemers die kennis en ervaring uit hun actieve netwerken. Het is voor hen normaal om een beroep te doen op de expertise van andere bedrijfjes. Dat maakt hun diensten veelzijdig, sterk en doelmatig.

Netwerken van bedrijfjes bieden zich collectief aan. De leden van het FRIS Collectief, nu een jaar oud, zijn een voorbeeld van deze nieuwe stijl van ondernemen.  We hebben het niet over zomaar bedrijfjes met verbindingen; er is niets aan toeval overgelaten. FRIS Collectief werkt bewust met de organisatorische voordelen van netwerken en gebruikt deze om kwaliteit te leveren.

Netwerken maken verbindingen met externe expertise, kennis en macht

Ieder mens is deel van een netwerk – vrienden, familie, ex-collega’s. De bedrijfjes die bewust in netwerken opereren zijn zich bewust van de waarde van dit sociaal kapitaal. Ze gebruiken netwerkbijeenkomsten, e-mail en social media om dit sociaal kapitaal te onderhouden en te vergroten. Deze ondernemers zetten de expertise van hun netwerk in om de beste diensten te kunnen leveren aan opdrachtgevers. Deze samenwerking levert niet alleen werk op voor ingeschakelde netwerkpartners, maar ook een beter product dat de ondernemer levert aan de opdrachtgever.

Zo was er binnen het FRIS Collectief de volgende vraag: “Wie kan op korte termijn een subsidie aanvragen bij UNICEF voor een organisatie in Den Haag?” Een lid die de opdracht heeft aangenomen heeft vervolgens een  succesvolle aanvraag geschreven.

In elk netwerk is men slechts drie handdrukken verwijderd van mensen met macht, specifieke kennis of expertise. Genetwerkte ondernemers hebben het lef om van de drie handdrukken gebruik te maken en ze stellen de verbindingen beschikbaar aan hun opdrachtgevers. De inzet van netwerken wordt gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit.

Netwerken bieden vertrouwen

Vertrouwen is, net als geld en connecties,  een vorm van kapitaal.  Als mensen in een organisatie vertrouwen in elkaar hebben en ze durven elkaar lastige vragen te stellen, dan is innovatie, groei en ontwikkeling mogelijk.  Buiten de organisatie is vertrouwen van het publiek, van financiers en van ‘de markt’ noodzakelijk om succesvol te zijn, ook in de wereld van het Goede Doel.

De genetwerkte bedrijfjes hebben vertrouwen in hun eigen zakelijke relaties – hun onderzoekers, vormgevers, tekstschrijvers, web designers enz. Als er geen vertrouwen meer is maakt het flexibele karakter van het netwerk het mogelijk om gauw een ander te zoeken. Genetwerkte bedrijfjes stellen hun vertrouwde zakelijke partners beschikbaar aan hun netwerk. Zo ontstaat er een lappendeken van netwerken. Leden van FRIS Collectief maken van deze zakelijke relaties gul gebruik, ze hebben geen transactiekosten in het vinden van de expertise die ze nodig hebben.

Een voorbeeld hiervan zijn de reacties op de vraag: “Heeft iemand een goede tip voor een grafische vormgever die ook sterk is in infographics maken?” op de LinkedIn pagina van het FRIS Collectief. De groep bracht drie vertrouwde bureaus naar voren waaruit de opdrachtgever vervolgens kan kiezen.

Netwerken zijn ingericht om kennis te vergaren en te delen

Innovatie ontstaat uit dialogen, debatten en diepgaande communicatie tussen mensen die verschillen van elkaar, zowel in hoe ze denken als in hun kennis.  Silicon Valley is een uitstekend voorbeeld van het mogelijk maken van innovatie, doordat de mensen die daar werken in verschillende bedrijven en met verschillende sociale, economische, wetenschappelijke en culturele achtergronden intensief met elkaar omgaan. Na een periode bij een start up te werken beginnen ze hun eigen start up. De kennis en ervaring van de vorige baan nemen ze mee.

Genetwerkte ondernemers beseffen dat een deel van hun tijd besteed moet worden aan het delen van kennis binnen het netwerk. Een ander deel van hun tijd gebruiken ze om kennis te delen met hun opdrachtgevers. Om vervolgens de kringloop te sluiten en de kennis die ze meekrijgen van de opdrachtgever, op te nemen in het netwerk.

De droom van de directeur uit de inleiding wordt geen werkelijkheid meer. Maar niet getreurd, organisaties hebben wel degelijk alle expertise binnen handbereik.

Het nieuwe organisatiemodel is om waar mogelijk aan te sluiten bij de netwerken waarover de organisatie zelf beschikking heeft,  de bekenden van bekenden van medewerkers,  en om waar mogelijk genetwerkte ondernemers te vragen bepaalde projecten te leiden en uit te voeren. Zo heeft iedere organisatie – hoe groot of klein ook – in Nederland de beschikking over een overdaad aan talentvolle mensen op wie ze verder kunnen bouwen.

Lin McDevitt-Pugh en Maarten Kuijpers

+++++++++++++

Lin McDevitt-Pugh (www.netsheila.com) werkt als netwerk expert en management consultant met haar bedrijf, NETSHEILA.

Maarten Kuijpers is mede-eigenaar van Bureau Wyser (http://bureauwyser.com voorheen PI Wijzer)  gespecialiseerd in onderzoek en advies in internationale samenwerking.

Over FRIS Collectief – Freelancers Internationale Samenwerking

FRIS is een collectief van ruim twintig freelancers in internationale samenwerking en sociaal ondernemerschap, met grenzeloze ambities, veel energie en een frisse blik. Wij kennen de snel veranderende context van internationale samenwerking en zien talloze mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers. Samen maken wij ideeën concreet: Van het ontwikkelen tot financiering van een project of programma; van onderzoeksvraag tot programma-evaluatie.

Contact het FRIS Collectief: inemarie@svikaworks.nl

Onze opdrachtgevers