Participatieverklaring voor nieuwkomers

In Nederland is het sinds oktober 2017 verplicht voor twee categorieën migrant om een participatieverklaring te ondertekenen. Dit zijn migranten die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming, en asielmigranten. Minister Asscher: ‘Met de participatieverklaring maken nieuwkomers kennis met de ononderhandelbare rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Voor ons zijn deze spelregels vanzelfsprekend, voor nieuwkomers vaak niet. Het is daarom belangrijk dat we hier vanaf de eerste dag heel duidelijk over zijn.’

Met de wijziging van de Wet inburgering is ook vastgelegd dat gemeenten asielmigranten maatschappelijke begeleiding gaan aanbieden. Daarmee worden deze migranten wegwijs gemaakt in hun woonplaats en krijgen ze hulp bij de start van de inburgering. Gemeenten hebben de ruimte om deze maatschappelijke begeleiding deels zelf in te vullen.

De verklaring zelf is vrij eenvoudig. De ondertekenaar verklaart dat zij of hij een actief bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving. De laatste frase in de verklaring is belangrijk:  “ (ik) reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte (om actief bij te dragen) krijg van mijn medeburgers.”

“Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ik deze respecteer. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte krijg van mijn medeburgers.”

Invulling door gemeentes

Gemeentes zijn vrij om invulling te geven aan hun verplichting om nieuwkomers maatschappelijk te begeleiden naar het tekenen van deze verklaring. Netsheila klanten kiezen veelal voor een pakket met vier onderdelen

  • Een workshop Normen en waarden van Nederland
  • Een workshop Netwerken en verbinden
  • Een bezoek aan de wijk
  • Het plechtig tekenen van de verklaring, waarbij een wethouder aanwezig is.

Normen, waarden en spelregels workshop

Netsheila werkt met een workshop format dat door Huis voor Democratie Pro Demos ontwikkeld en getest is. De documenten, quizzes en vraag-en antwoord spellen kunnen voor alle nationaliteiten gebruikt worden. Maar de ene groep is de ander niet. Er is een groot verschil tussen een groep jonge Syriërs die bezig zijn hun universitaire studie te hervatten, en een groep leeftijdgenoten uit Eritrea die nauwelijks weten wat vrijheid is en weinig onderwijs hebben genoten.

Lokalisatie

Netsheila werkt met professionele teams om deze workshops te verzorgen, bestaande uit een docent en een lokalisator. De docent heeft lang gewerkt in multiculturele omgevingen. D lokalisator is een tolk die de inhoud van de workshop vertaalt naar de kennis en taal van de ontvangende groep. Onze Eritrese lokalisator woont al lang in Nederland en heeft voor veel groepen deze workshop gegeven. Onze Syrische lokalistor is hoogleraar in interculturele studies en tolken.

Netsheila en de normen en waarden workshop

Wij beschouwen de workshop als een gelegenheid om de deelnemers bijzonder welkom te laten voelen in Nederland.  Het gevoel van “hier mag ik zijn” moet gevoed worden. Dat gevoel is de basis van waaruit mensen een nieuw leven in Nederland op kunnen bouwen. Een leven waarin men vervuld is, vrij, gelijk en solidair.

Onze opdrachtgevers